Verbouwing Speeltuin

LET OP DE SPEELTUIN IS DICHT OM TE SPELEN VAN 24 OKTOBER T/M 4 DECEMBER 2016

Eindelijk is het dan zover dat  in de speeltuin het buitengebeuren op de schop gaat. Wij zijn hier al een hele tijd mee bezig, maar afgelopen donderdag zijn de laatste puntjes op de i gezet. Daarom kunnen we u nu pas goed informeren. Het is jammer dat dit niet eerder lukte.   

Vanaf maandag wordt de speeltuin flink aangepakt door de gemeente: er zal flink gesnoeid gaan worden en er zullen nog een aantal bomen, heggen en struiken aan gepland gaan worden. Wij zijn daar erg blij mee, want dat geeft de speeltuin weer een groenere uitstraling.

Voor onze kleuters gaat er veel veranderen, de kleuter tuin zal op de schop gaan. Er zullen wat speel toestellen verwijderd worden, waardoor er ruimte komt voor een aantal nieuwe dingen. Op de tekening kunt u zien wat voor nieuwe speeltuig toestellen geplaatst gaan worden. We hopen dat dit veel speel plezier gaat geven, en dat de kinderen in de speeltuin actief kunt bewegen.          

Onze binnen activiteiten zullen wel door gaan zoals de mini Disco en de Bingo.   

I.v.m gebrek aan belangstelling stoppen we voorlopig met de Disco voor de wat oudere kinderen. We gaan onderzoeken of we voor hen een andere leuke activiteit kunnen organiseren. Mocht je nog leuke ideeën hebben laat ze ons dan weten.

 

 

De tekening;


SINTERKLAAS 2016

Wij hebben van Sinterklaas gehoord dat hij op vrijdag 25 november weer langs komt om met alle kinderen 3-7 jaar die lid zijn van de speeltuin een groot Sinterklaas Feest te vieren. Wij kijken er nu al naar uit en wij hopen dat er weer veel kinderen aanwezig zullen zijn.

Komen jullie ook. Wij sturen nog een aanmeld formulier aan iedereen via de mail en deze kunt u gewoon inleveren bij de portier, ondanks dat de speeltuin verbouwt wordt!!

 Op woensdag 4 januari gaan we met de kinderen van 8-12 jaar disco Bowlen

 


 

Penningmeester vrijwilliger van het jaar 2016 

Afgelopen dinsdag is de penningmeester van Speeltuin Stevenshof in het zonnetje gezet voor al het vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen 30 jaar verricht heeft. Hij kreeg deze prijs van het “Polder Genootschap”. Deze polderprijs wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die zich inzet om de wijk een stukje beter te maken. Bram du Prie heeft zich al meer dan 30 jaar ingezet voor onze speeltuin, waar hij allerlei bestuursfuncties heeft bekleed. Verder is hij altijd bezig geweest om de speeltuin op de kaart te zetten, door allerlei activiteiten te organiseren in en rondom de speeltuin.

 
 

NIEUWSBRIEF 1 

ledenvergadering 9 mei 2016

Op de leden vergadering van 9 mei jongstleden hadden we een zeer lage opkomst.  Wel geteld zaten we er met het bestuur  iemand van de Leidse speeltuinbond en 1 ouder. In deze ledenvergadering zijn een aantal besluiten genomen ten aanzien van de speeltuin.

Per 1 september verhogen we na 30 jaar de prijzen van  de activiteiten die in de speeltuin gehouden worden, om de extra kosten op te vangen en vanwege verminderde inkomsten van de speeltuin. Dit betekend  voor de disco dat de entree prijs voor leden van €0,50- naar  €1,- en voor niet-leden van €1,- naar €2,-gaat. De bingo wordt verhoogd van €2,- naar €2,50-. Het gezin lidmaatschap blijft onveranderd €15,-.  

Zoals u weet is er veel te doen geweest om de openbare ruimten rookvrij te maken. Op de ledenvergadering  van de speeltuin is besloten om een rookvrije speeltuin te worden. Dit zal tot gevolg hebben dat er ook  buiten in de speeltuin, dus binnen de hekken niet meer gerookt mag worden, dit laten wij ingaan per 1 september. Wij zullen als speeltuin mee gaan werken met een campagne die zal worden gestart door het Long Fonds.

Wist u dat  

Wist u dat er bij de portier nog een aantal dingen te verkrijgen zijn om mee te spelen. We hebben Stelten, Hoela Hoep, kegel spel, groot mikado spel etc. Tevens kunnen de kinderen bij de portier badjes en Ping Pong balletjes krijgen voor de ping pong tafel.Voor het balspel bij de paal zijn ballen te verkrijgen bij de Portier.

Zoals u misschien al gezien heeft, hangt er bij de portier op het raam een poster met buitenspeelplaatsen in leiden, het gaat hier om de 15 speeltuinen van leiden en diverse andere speel gelegenheden.                      

Op school zijn voor de zomer kaartjes uitgedeeld met daarop ; 50 dingen die je wilt doen voor dat je 12 jaar bent, ook in onze speeltuin kun je hier een aantal dingen doen.

In de speeltuin kunt u als ouder bij de portier een Doe-Kistje ophalen. Hierin zit o.a. een schep, kijk potjes met loep, vragen kaarten etc. U kunt dan bijvoorbeeld gaan kijken wat voor beestjes er in de grond zitten, op de kaart kijken wat voor beestjes het zijn. Vragen over bomen beantwoorden etc. .Er kunnen 3 a 4 kinderen tegelijk met deze “ doe-kist” bezig zijn. Op onze website kunt ook de link vinden van buitenspelen.

 

Verder willen we nog een oproep doen voor de volgende dingen;

  •  Heeft u nog een driewieler over die u niet meer gebruikt, en is deze nog een goede staat, dan zouden we deze goed in de speeltuin kunnen gebruiken
  • Wij kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken voor het Disco en Bingo Team en voor nieuw op te letten activiteiten.
  • Als bestuur zijn wij al jaren op zoek naar nieuwe mensen ( bijv. ouders, opa’ s en oma’ s, jongeren) die   ons willen ondersteunen bij het besturen van onze speeltuin. Wij zoeken mensen die af en toe 2 uurtjes tijd hebben, U bent van harte welkom. We willen graag ons bestuur verjongen en uitbreiden en hopen dan een zonnige toekomst te gemoed te gaan, en een veilige fijne speeltuin te blijven.

 

Verbouwing buiten gebeuren

zoals u weet is het al weer 10 jaar geleden dat de speeltuin is verbouwt. Er zullen nu weer enkele speeltoestellen vervangen gaan worden. De kleuter speeltuin zal een aantal nieuwe speel toestellen krijgen, de kabelbaan zal verdwijnen, en ook de band bij de ingang. Waarschijnlijk zullen de werkzaamheden gaan starten per 24 oktober en zulle waarschijnlijk 2 weken duren. Zodra wij de definitieve plannen hebben hoort u weer van ons.